Luyện nghe chép chính tả – Level Basic – Lesson 23

Luyện nghe chép chính tả – Level Basic – Lesson 23

Tiếng Anh wewin.edu.vn cung cấp nguồn nghe chép chính tả đa dạng theo chủ đề và độ khó của bài. Ngoài ra wewin.edu.vn còn hướng dẫn phương pháp nghe chép chính tả hiệu quả.

Lesson 23: Doctors

Doctors are cool. They spend all their day helping people (1) …………………….

There can’t (2) ……………………………..in the world. I wanted to be a doctor

when I was a kid but I was (3) ……………………………. I think doctors are

among the most important people in society. They (4) ………………………..lots

and lots of money. It’s not right that bankers get paid more.

(5)………………………….and very kind. (6) ………………………panic or get

angry. Every time I’ve seen a doctor, he or she has always

(7)…………………………..– not just because of their treatment, but also because

of their kindness. It (8) …………………………..a doctor and knowing all kinds

of stuff (9) ………………………….. It would be pretty useful being a doctor

because then you’d know (10) …………………….your own body.


Answer Key

(1) And saving lives (6) They never seem to

(2) Be many better jobs (7) Made me feel better

(3) No good at science (8) Must be amazing being

(4) Should get paid (9) About the human body

(5) Doctors are really clever (10) What was wrong with

𝐖𝐄𝐖𝐈𝐍 𝐄𝐃𝐔𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍
“𝐁𝐮̛́𝐭 𝐩𝐡𝐚́ 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 – 𝐁𝐚𝐲 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢”

☎️Hotline: 098 859 63 88
🏢Cơ sở 1: 292B Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
🏢Cơ sở 2: 09 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM
🌐 Website: https://www.wewin.edu.vn/
🎵Youtube: https://www.youtube.com/@wewineducation1810
🎥Tiktok: https://www.tiktok.com/@wewin.education

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *